OcH følger Sundhedsstyrelsens vejledning

Gældende for HF:

1. Bliver en HF testet positiv med corona kontaktes hurtigst muligt instruktøren for holdet

2. Instruktøren er hurtigst muligt ansvarlig for at sende en sms/mail ud til holdet og træningslederen

3. Man kan igen deltage i træningen, når man er symptomfri

Gældende for Instruktør:

1. Bliver en instruktør testet positiv med corona kontaktes hurtigst muligt træningslederen

2. Instruktøren er hurtigst muligt ansvarlig for at sende en sms/mail ud til holdet

2. Træningslederen er hurtigst muligt ansvarlig for at sende en mail til bestyrelsen

3. Instruktøren og træningslederen finder i fællesskab en afløser til holdet

4. Man kan igen deltage i træningen, når man er symptomfri

I ønskes alle en god weekend.

Mange hilsner Bestyrelsen

Nyheder

Sponsorer