Hjælp andre

Har du en eftersøger i maven og en dygtig hund?

Hvad kræves der for at blive medlem af DcH’s eftersøgningstjeneste?

Det er egentlig meget enkelt idet der stilles 4 krav:
For at blive eftersøger i en DcH lokalforeningen, skal følgende opfyldes:
1. Eftersøgeren skal være medlem af DcH.
2. Eftersøgeren skal godkendes af lokalforeningens bestyrelse.
3. Lokalforeningen har ansvaret for, at eftersøgeren har den fornødne erfaring i eftersøgningsarbejde.
4. Lokalforeningen har ansvaret for, at eftersøgeren bliver slettet som eftersøger når man ikke mere står til rådighed.

Altså, der er ingen krav til at hunden skal være i en bestemt DcH konkurrenceklasse, blot skal lokalforeningen stå inde for, at hunden evner at løse en søgeopgave målbevidst og uden at skade en funden genstand.

D.v.s. det er ikke afgørende hvilken DcH-klasse hunden er kvalificeret i, for det kræver f.eks. ikke en perfekt lydighed for at hunden kan bruge sin medfødte evne til at bruge ”næsen”.

God forstand på hunde og lyst til at hjælpe andre med hund?

For at tage uddannelsen ved DcH Danmark skal du indstilles igennem din lokale klub, som har skønnet at du vil egne dig til opgaven som konsulent.